December 4, 2022

ทีมฟุตบอล

ทีมฟุตบอล เขตแดนล้านนาเดิมในปัจจุบันคือแทบภาคเหนือของไทย เริ่มจากจังหวัดลำพูนไปจนถึงเชียงราย โดยมีจังหวัดเชียงใหม่ คือ เมืองหลวงของอาณาจักรแห่งนี้ จวบจนยุคต่อมามีการแข่งขันฟุตบอลเกิดขึ้น ทำให้ทีมฟุตบอลเกิดขึ้น พร้อมกับเอาสัญลักษณ์ของท้องถิ่นมาเป็นตราสัญลักษณ์ของสโมสร   มาดูกันว่า ทีมฟุตบอล จากล้านนาจะมีตราสัญลักษณ์อะไรกันบ้าง สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด (กว่าง) หรือที่รู้จักกันอีกชื่อว่าตัวด้วง ซึ่งในเขตล้านนาจะมีการจับแมลงชนิดนี้จากในป่า จากนั้นก็จะนำด้วงมาเลี้ยงด้วยการให้กินน้ำหวานแล้วเอามาชนกัน แม้ว่าจังหวัดเชียงรายจะไม่ใช่พื้นที่หลักในการชนกว่างก็ตาม...

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.